Diskon 10%

busana muslim nibrasNB-NS 23 Rp. 218.000,- (S, M, L, XL)
NB-NS 23 Rp. 230.000,- (XXL)
NB-NSK 46 Rp. 188.000,- (S, M, L, XL)
NB-NSK 46 Rp. 200.000,- (XXL)

NB-NSA 46 Rp. 198.000,- (P0,P1)
NB-NSA 46 Rp. 208.000,- (P3,P5)
NB-NSA 46 Rp. 218.000,- (P7,P9)
NB-NSA 46 Rp. 188.000,- (L0,L2,L4)
NB-NSA 46 Rp. 198.000,- (L6,L8)
NB-NSA 46 Rp. 208.000,- (L10,L12)

Bahan Woolpeach Premium

Diskon 10%

busana muslim nibrasNB-145 Rp. 238.000,- (S, M, L, XL)
NB-145 Rp. 250.000,- (XXL)
NB-NSK 45 Rp. 188.000,- (S, M, L, XL)
NB-NSK 45 Rp. 200.000,- (XXL)

NB-NSA 45 Rp. 208.000,- (P0,P1)
NB-NSA 45 Rp. 218.000,- (P3,P5)
NB-NSA 45 Rp. 228.000,- (P7,P9)
NB-NSA 45 Rp. 238.000,- (P11)
NB-NSA 45 Rp. 188.000,- (L0,L2,L4)
NB-NSA 45 Rp. 198.000,- (L6,L8)
NB-NSA 45 Rp. 208.000,- (L10,L12)

Bahan Baloteli mix Katun Etnik

Diskon 10%

busana muslim nibrasNB-145 Rp. 238.000,- (S, M, L, XL)
NB-145 Rp. 250.000,- (XXL)
NB-NSK 45 Rp. 188.000,- (S, M, L, XL)
NB-NSK 45 Rp. 200.000,- (XXL)

NB-NSA 45 Rp. 208.000,- (P0,P1)
NB-NSA 45 Rp. 218.000,- (P3,P5)
NB-NSA 45 Rp. 228.000,- (P7,P9)
NB-NSA 45 Rp. 238.000,- (P11)
NB-NSA 45 Rp. 188.000,- (L0,L2,L4)
NB-NSA 45 Rp. 198.000,- (L6,L8)
NB-NSA 45 Rp. 208.000,- (L10,L12)

Bahan Baloteli mix Katun Etnik

Diskon 10%

busana muslim nibrasNB-134 C Rp. 198.000,- (S, M, L, XL)
NB-134 C Rp. 210.000,- (XXL)
NB-NSK 44 Rp. 188.000,- (S, M, L, XL)
NB-NSK 44 Rp. 200.000,- (XXL)

NB-NSA 44 Rp. 198.000,- (P0,P1)
NB-NSA 44 Rp. 208.000,- (P3,P5)
NB-NSA 44 Rp. 218.000,- (P7,P9)
NB-NSA 44 Rp. 228.000,- (P11)
NB-NSA 44 Rp. 198.000,- (L0,L2,L4)
NB-NSA 44 Rp. 208.000,- (L6,L8)
NB-NSA 44 Rp. 218.000,- (L10,L12)

Bahan Jeans Bordir

Diskon 10%

busana muslim nibrasNB-133 Rp. 208.000,- (S, M, L, XL)
NB-133 Rp. 220.000,- (XXL)
NB-NSK 43 Rp. 168.000,- (S, M, L, XL)
NB-NSK 43 Rp. 180.000,- (XXL)

NB-NSA 43 Rp. 178.000,- (P0,P1)
NB-NSA 43 Rp. 188.000,- (P3,P5)
NB-NSA 43 Rp. 198.000,- (P7,P9)
NB-NSA 43 Rp. 208.000,- (P11)
NB-NSA 43 Rp. 178.000,- (L0,L2,L4)
NB-NSA 43 Rp. 188.000,- (L6,L8)
NB-NSA 43 Rp. 198.000,- (L10,L12)

Bahan Katun Cigaret

Diskon 10%

busana muslim nibrasNB-133 Rp. 208.000,- (S, M, L, XL)
NB-133 Rp. 220.000,- (XXL)
NB-NSK 42 Rp. 168.000,- (S, M, L, XL)
NB-NSK 42 Rp. 180.000,- (XXL)

NB-NSA 42 Rp. 178.000,- (P0,P1)
NB-NSA 42 Rp. 188.000,- (P3,P5)
NB-NSA 42 Rp. 198.000,- (P7,P9)
NB-NSA 42 Rp. 178.000,- (L0,L2,L4)
NB-NSA 42 Rp. 188.000,- (L6,L8)
NB-NSA 42 Rp. 198.000,- (L10,L12)

Bahan Katun Cigaret

Diskon 10%

busana muslim nibrasNB-131 Rp. 178.000,- (S, M, L, XL)
NB-131 Rp. 190.000,- (XXL)
NB-NSK 41 Rp. 158.000,- (S, M, L, XL)
NB-NSK 41 Rp. 170.000,- (XXL)

NB-NSA 41 Rp. 158.000,- (P0,P1)
NB-NSA 41 Rp. 168.000,- (P3,P5)
NB-NSA 41 Rp. 178.000,- (P7,P9)
NB-NSA 41 Rp. 188.000,- (P11)
NB-NSA 41 Rp. 158.000,- (L0,L2,L4)
NB-NSA 41 Rp. 168.000,- (L6,L8)
NB-NSA 41 Rp. 178.000,- (L10,L12)

Bahan Katun Twill

Diskon 10%

busana muslim nibrasNB-131 Rp. 178.000,- (S, M, L, XL)
NB-131 Rp. 190.000,- (XXL)
NB-NSK 40 Rp. 165.000,- (S, M, L, XL)
NB-NSK 40 Rp. 175.000,- (XXL)

NB-NSA 40 Rp. 158.000,- (P0,P1)
NB-NSA 40 Rp. 168.000,- (P3,P5)
NB-NSA 40 Rp. 178.000,- (P7,P9)
NB-NSA 40 Rp. 168.000,- (L0,L2,L4)
NB-NSA 40 Rp. 178.000,- (L6,L8)
NB-NSA 40 Rp. 188.000,- (L10,L12)

Bahan Katun Twill

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 220 Rp 185.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 220 Rp 210.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 10 Rp 170.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 10 Rp 185.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 79 Rp 160.000,- (S, M)
Q-Kenanga 85 Rp 175.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 85 Rp 190.000,- (8, 10)
Q-Lotus 09 Rp 150.000,- (4, 6, 8, 10)

Pink Muda (QD, QT, QK), Dongker (QDP, QKP)
Bahan Combed

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 220 Rp 185.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 220 Rp 210.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 10 Rp 170.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 10 Rp 185.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 79 Rp 160.000,- (S, M)
Q-Kenanga 85 Rp 175.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 85 Rp 190.000,- (8, 10)
Q-Lotus 09 Rp 150.000,- (4, 6, 8, 10)

Ungu Muda (QD, QT, QK), Ungu Tua (QDP, QKP)
Bahan Combed

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 219 Rp 295.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 219 Rp 310.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 09 Rp 185.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 09 Rp 200.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 78 Rp 265.000,- (S, M)
Q-Kenanga 84 Rp 215.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 84 Rp 230.000,- (8, 10)
Q-Lotus 08 Rp 160.000,- (4, 6, 8, 10)

Dongker-Peach
Bahan Combed + Denim

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 219 Rp 295.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 219 Rp 310.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 09 Rp 185.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 09 Rp 200.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 78 Rp 265.000,- (S, M)
Q-Kenanga 84 Rp 215.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 84 Rp 230.000,- (8, 10)
Q-Lotus 08 Rp 160.000,- (4, 6, 8, 10)

Hj.Terang-Dongker
Bahan Combed + Denim

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 218 Rp 210.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 218 Rp 225.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 11 Rp 170.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 11 Rp 185.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 77 Rp 170.000,- (S, M)
Q-Kenanga 83 Rp 175.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 83 Rp 190.000,- (8, 10)
Q-Lotus 10 Rp 150.000,- (4, 6, 8, 10)

Orange Tua-Hj.Toska
Bahan Combed

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 218 Rp 210.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 218 Rp 225.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 11 Rp 170.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 11 Rp 185.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 77 Rp 170.000,- (S, M)
Q-Kenanga 83 Rp 175.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 83 Rp 190.000,- (8, 10)
Q-Lotus 10 Rp 150.000,- (4, 6, 8, 10)

Coklat Susu-Hj.Muda
Bahan Combed

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 217 Rp 210.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 217 Rp 225.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 08 Rp 180.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 08 Rp 195.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 76 Rp 170.000,- (S, M)
Q-Kenanga 82 Rp 175.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 82 Rp 190.000,- (8, 10)
Q-Lotus 07 Rp 155.000,- (4, 6, 8, 10)

Hj.Toska-Kuning Muda
Bahan Combed

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 217 Rp 210.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 217 Rp 225.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 08 Rp 180.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 08 Rp 195.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 76 Rp 170.000,- (S, M)
Q-Kenanga 82 Rp 175.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 82 Rp 190.000,- (8, 10)
Q-Lotus 07 Rp 155.000,- (4, 6, 8, 10)

Abu Tua-Kuning Muda
Bahan Combed

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 216 Rp 295.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 216 Rp 310.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 07 Rp 180.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 07 Rp 195.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 75 Rp 265.000,- (S, M)
Q-Kenanga 81 Rp 215.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 81 Rp 230.000,- (8, 10)
Q-Lotus 06 Rp 155.000,- (4, 6, 8, 10)

Salem Misty
Bahan Combed + Denim

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 216 Rp 295.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 216 Rp 310.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 07 Rp 180.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 07 Rp 195.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 75 Rp 265.000,- (S, M)
Q-Kenanga 81 Rp 215.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 81 Rp 230.000,- (8, 10)
Q-Lotus 06 Rp 155.000,- (4, 6, 8, 10)

Hj.Toska Md Misty
Bahan Combed + Denim

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 215 Rp 280.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 215 Rp 295.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 06 Rp 160.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 06 Rp 175.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 74 Rp 250.000,- (S, M)
Q-Kenanga 80 Rp 205.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 80 Rp 220.000,- (8, 10)
Q-Lotus 05 Rp 145.000,- (4, 6, 8, 10)

Krem Muda
Bahan Combed

Diskon 25%

busana muslim qiraniQ-Melati 215 Rp 280.000,- (S, M, L, XL)
Q-Melati 215 Rp 295.000,- (XXL, XXXL)
Q-Flamboyan 06 Rp 160.000,- (S, M, L, XL)
Q-Flamboyan 06 Rp 175.000,- (XXL, XXXL)
Q-Seruni 74 Rp 250.000,- (S, M)
Q-Kenanga 80 Rp 205.000,- (4, 6)
Q-Kenanga 80 Rp 220.000,- (8, 10)
Q-Lotus 05 Rp 145.000,- (4, 6, 8, 10)

Abu-Hj.Toska
Bahan Combed